Start

2021-07-09 Szczepmy się!

Szczepmy się, aby uniknąć czwartej fali2021-06-18 Pożegnanie absolwentów

W przyszłym tygodniu będziemy żegnać się z absolwentami Szkoły Przysposabiającej do Pracy2021-04-06 Decyzja Dyrektora SOSW z dnia 06.04.2021 r.

Decyzja Dyrektora SOSW z dnia 06.04.2021 r.