Bądź FIT » Gimnastyka korekcyjna inaczej

Gimnastyka korekcyjna w środowisku wodnym to rodzaj zajęć rewalidacyjnych, które do tej pory nie były realizowane w SOSW w Kaczynie. Zajęcia rewalidacyjne korygujące wady postawy odbywające się na basenie umożliwiają nie tylko korekcję zaburzeń statyki ciała, ale pozwalają również na oswajanie uczniów ze środowiskiem wodnym, które dla gimnastyki korekcyjnej stwarza nieocenione możliwości. Skuteczność oddziaływań może znacznie wzrosnąć, a ćwiczenia będą bardziej atrakcyjne szczególnie dla młodszych dzieci. Realizacja zajęć odbywa się poprzez cotygodniowe wyjazdy na basen z nauczycielami wychowania fizycznego w ramach zajęć rewalidacyjnych.