Klub Olimpiad Specjalnych LESKOWIEC » O naszym Klubie

Klub Olimpiad Specjalnych „Leskowiec” działa przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kaczynie. Liczy 92 zawodników, są to uczniowie i absolwenci ośrodka. Członkami, działaczami i wolontariuszami klubu są pracownicy ośrodka, członkowie ich rodzin oraz rodzice uczniów. Składki w wysokości dwóch złotych miesięcznie opłaca 80 osób. 

Zawodnicy klubu „Leskowiec” systematycznie trenują następujące dyscypliny sportowe: lekką atletykę, kolarstwo, badminton, tenis stołowy, bocce, narciarstwo biegowe.

Treningi narciarstwa zjazdowego odbywały się na zimowych obozach sportowych w Zakopanem. Od letniego obozu sportowego w Darłówku w 2017r. prowadzi się intensywne treningi bocce, szczególnie wśród młodszych uczniów, którzy wzięli już udział w zawodach regionalnych w Strumieniu i trójka z nich będzie reprezentować nasz klub na Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Katowicach.

Trenerami w klubie są: Kamila Zięba, Małgorzata Pabich-Zegadłowicz, Wojciech Pabich, Łukasz Jurzak. W opiece całodobowej Sławomir Kwarciak.

Systematyczne treningi przynoszą dobre efekty. Zawodnicy startują regularnie w zawodach regionalnych, wyjeżdżają na zawody ogólnopolskie, a dzięki zdobywanym tam złotym medalom kwalifikują się na zawody europejskie ( w kolarstwie, w Antwerpii Sylwia Świadek, Anna Lasek i Piotr Bratek ) lub światowe ( w tenisie stołowym, w Los Angeles Monika Garus, w narciarstwie biegowym w Austrii Piotr Bratek ). Należy podkreślić również fakt, że niektórzy ze starszych uczniów po raz pierwszy wzięli udział w zawodach regionalnych: w bocce Wiktoria Koczur i Joanna Kwiatkowska oraz w pływaniu Joanna Kwiatkowska i Bartosz Lachendro.

Wszystkie sukcesy sportowe zawodników klubu są eksponowane w Ośrodku. Są doceniane i prezentowane na gazetce klubowej i tablicy informacyjnej oraz na facebooku szkolnym i Oddziału Regionalnego Beskidzkie. Po zawodach w szkole organizowane są apele, na których mogą pochwalić się medalami i opowiedzieć o przebiegu zawodów. Wzmianki, fotografie, wyniki zawodów zamieszczane są w kronice Ośrodka i lokalnych mediach oraz na Powiatowych Targach Oświatowych.

Pracownicy Ośrodka, członkowie i wolontariusze działający w klubie , w różnym stopniu i w różnych dziedzinach angażują się w prace związane z przygotowaniem, organizacją i przebiegiem zawodów regionalnych organizowanych przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Beskidzkie, który także działa przy naszym Ośrodku. Zawodnicy pod opieką trenerów uczą się dbania o sprzęt sportowy, jego konserwację a także dyscypliny i zdrowej rywalizacji między kolegami.

Od marca do maja 2018 roku cztery klasy wzięły udział w nowym programie Olimpiad Specjalnych” Bądź Fit”, który propaguje zdrowy i aktywny styl życia, koordynatorem programu jest Kamila Zięba. Program wpisuje się w szersze działania naszego Ośrodka dotyczące „Szkoły Promującej zdrowie”.

ANTWERPIA

ANTWERPIA

LOS ANGELES

LOS ANGELES

MAŁOPOLSKI LAUR SPORTU