Zamówienia publiczne » OGŁOSZENIE PRZETARGU XII 2017

Dostawa żywności z podziałem na 8 zadań: dostawa pieczywa, artykułów spożywczych, produktów mleczarskich, mięsa, warzyw, owoców i jaj, mrożonek, mięsa drobiowego i podrobów, przetworów mięsnych.

Załączniki