Zamówienia publiczne » ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAMÓWIENIE


Zaproszenie do składania ofert na zamówienie1.      Zamawiający:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Kaczyna 50

34-123 Chocznia

tel./fax 033 – 873 03 79

e-mail: biuro@soswkaczyna.iaw.pl

 

2.      Nazwa i adres zapraszanego wykonawcy:

 

 

3.      Przedmiot zamówienia:

 

robota budowlana

dostawa         

usługa   X                      

           na  wymianę wraz z montażem:

1)       gazowego  podgrzewacza wody  150 l – 2 szt.

2)       gazowego  podgrzewacza wody 100 l – 1 szt.

 

 

 4.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagań, warunków realizacji zamówienia:

Dobór, zamówienie i dostawa  gazowych podgrzewaczy wody ze stali nierdzewnej(odcinającym dopływ gazu  w przypadku  zgaśnięcia płomienia                 na palniku)  wraz  z montażem  i uruchomieniem.

5.      Inne warunki realizacji zamówienia:

  • szacunkowy termin (okres) realizacji zamówienia:  do 30. XI 2015r.
  • termin składania ofert   do 12. XI 2015r.
  • forma składania oferty:  pisemna
  • sposób składania oferty*: drogą pocztową, pocztą elektroniczną, za pomocą faxu, w drodze bezpośredniego doręczenia.
  • osoba uprawniona do kontaktu: Małgorzata Dudek

 

 

6.      Informacje konieczne do umieszczenia w składanej ofercie, pod rygorem nieważności oferty:

  • Określenie wartości brutto zamówienia (wraz z kalkulacją).
  • Określenie okresu udzielonej gwarancji – jeśli dotyczy.
  • Warunki dostawy zamówienia – jeśli dotyczy.

 

7.      Oferta jest nieważna jeśli jej treść jest niezgodna z warunkami lub wymaganiami określonymi w zaproszeniu do składania ofert cenowych albo została złożona po upływie terminu na składanie ofert.

 

 

            27.10. 2015r. 

            Józefa Karkoszka-Warchał