SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE » WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO

 

Aktywność fizyczna jest istotną formą rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie.  Niepełnosprawność intelektualna i współwystępujące schorzenia odbijają się, w znacznym stopniu,  na motoryce naszych uczniów. Dlatego tak duży nacisk kładziemy na ich aktywność ruchową. Aktywność ruchowa - dostosowana do możliwości ćwiczących-mobilizuje funkcje całego organizmu, rozwija je i daje możliwość podejmowania nowych zadań i wyzwań. Dlatego też prowadzone przez nas zajęcia sportowo-rekreacyjne z dziećmi i młodzieżą mają na celu kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie pamięci ruchowej, wyrabianie poczucia równowagi. Poprzez zabawę dziecko upośledzone zdobywa nowe umiejętności ruchowe łącząc je z określoną wiedzą. Dla tych dzieci zabawa jest naturalnym sposobem pozbycia się nadmiaru energii oraz możliwością zdobycia nowych umiejętności. Niezaprzeczalny wpływ na rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ma sport. Wyjątkowe miejsce w procesie rewalidacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie zajmuje ruch Olimpiad Specjalnych. Ponad 30 lat temu Eunice Kennedy Shriver stworzyła międzynarodową organizację sportową dla osób z upośledzeniem umysłowym. Od tej chwili ci, których świat uznał za niezdolnych do udziału w rywalizacji sportowej, mogą brać udział w zawodach. Special Olympics Inc. posiada oficjalne uznanie MKOL, oraz prawo do używania słowa „Olimpics” w swej nazwie, a także do ceremoniału olimpijskiego i przeniesienia Świętego Ognia Olimpijskiego z Grecji. Misją Olimpiad Specjalnych jest możliwość demonstrowania odwagi, doświadczanie radości, życzliwości, ufności. Program Olimpiad Specjalnych jest jedynym w swoim rodzaju programem obejmującym wychowanie fizyczne, trening sportowy, oraz zawody przystosowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych upośledzonych umysłowo. Zawodnicy uczestniczą w nich podzieleni na grupy według poziomu umysłowego, płci, wieku, a także aktualnych wyników w danej dyscyplinie. Istotne jest, że nawet ci najbardziej pokrzywdzeni przez los, osiągający najsłabsze wyniki mają szanse udziału w światowych igrzyskach. SOSW w Kaczynie, od wielu już lat, stwarza różnego rodzaju możliwości do rozwijania aktywności ruchowej swoich podopiecznych. Nie tylko zajęcia z wychowania fizycznego i zajęcia rewalidacyjne prowadzone w naszym ośrodku ale także aktywne włączenie się w ruch Olimpiad Specjalnych, organizowanie  ciekawych i rozwijających zabaw ruchowych, wycieczek, rajdów pieszych i rowerowych, zawodów sportowych  -  to szerokie spektrum naszych działań.

 

Nową formą działalności podjętą przez nasz ośrodek, w ramach programu „Ruch i zdrowie to podstawa”, która ma   uczyć i wyzwalać aktywność fizyczną naszych uczniów jest projekt WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO.


WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO 2015

Po raz pierwszy zorganizowaliśmy dzień ruchu i zabawy pod hasłem "Wyginam smiało ciało". Pani Kasia była odpowiedzialna za to wydarzenie i czuwała nad sprawnym przebiegiem. Klasy przygotowały układy choreograficzne z muzyką i prezentowały sie na forum szkoły. Każdy występ przyjęty był owacyjnie. 

            

            

      


WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO 2016

Pani Paulina Strzeżoń przeprowadziła zajęcia warsztatowe „Wyginam śmiało ciało” - w ramach realizacji zadań z zakresu edukacji zdrowotnej i jej wiodącego w tym roku hasła „Ruch i zdrowie to podstawa”. Każda klasa mogła pochwalić się swoim sposobem spędzania wolnego czasu, dbania o kondycję i zdrowie –pomysłów było wiele- od propozycji ćwiczeń po taniec. „Wyginacze ciał” zainspirowali i rozbawili całą licznie zgromadzoną publiczność – owacjom nie było końca.

               


WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO 2017

Kolejny rok i kolejna edycja zajęc warsztatowych "Wygiman śmiało ciało". Uczymy się zdrowo żyć. Nie tylko chcemy zdrowo się odżywiać ale i aktywnie spędzać czas. Każda klasa zaprezentowała się z układem ruchowym do wybranej przez siebie muzyki. 

   

 


 

 

WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO 2018

W piątek 09.03.2018 r, po raz kolejny odbyło się "Wyginam śmiało ciało". Od kilku lat w naszej szkole ma miejsce ta akcje, której celem jest zachęcenie uczniów do aktywności fizycznej. Pokazanie, że ruch zwłaszcza w połączeniu z muzyką może dawać olbrzymią satysfakcję i przynosić wiele korzyści. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali układy choreograficzne do wybranego utworu muzycznego. W tym roku wszystkie klasy przygotowały się wspaniale. Uczniowie ciężko pracowali, aby wszystko wypadło jak najlepiej. I udało się!! Klasa Pani Iwony Zaremby sprawiła, że na ustach , każdego z nas pojawił się uśmiech. Właśnie o to chodziło!! Teraz każdemu z nas ruch będzie się kojarzył pozytywnie.


WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO 2019

05 marca jak co roku, odbyła się kolejna edycja WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO! W tym roku postanowiliśmy, że spalimy kalorie uczestnicząc w zajęciach tanecznych ZUMBA! To trochę taniec, trochę zajęcia fitness. Ta forma łączy gorące, latynoskie kroki taneczne z krokami typowymi dla zajęć fitness. Nawet podczas dobrej zabawy można dbać o zdrowie i kondycję fizyczną!