Opieka całodobowa

W opiece całodobowej przebywa 20 wychowanków. W internacie mogą mieszkać uczniowie mieszkający w znacznym oddaleniu od Kaczyny oraz uczniowie, którzy ze względu na skomplikowaną sytuację rodzinną nie mogą przebywać na stałe we własnych domach. Opiekę nad wychowankami sprawuje przyjazna i życzliwa młodzieży kadra pedagogiczna. Wychowawcy starają się stworzyć wychowankom drugi dom, tak, aby w czasie pobytu w placówce mogli oni spędzić czas w miłej, rodzinnej atmosferze.  Po zajęciach szkolnych jest czas zarówno na naukę jak i wypoczynek oraz rozrywkę.