Przejdź do treści
ss
pp
kk
bb
1
3
Przejdź do stopki

Szkoła Przysposabiająca do Pracy ze Specjalną Szkołą Filialną w Kętach

Treść

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kształcenie dostosowane jest  do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego      i aktywnego życia dorosłego. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie przez ucznia świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy. Uczniowie nie zdobywają kwalifikacji zawodowych. Nie ucząc konkretnego zawodu szkoła wyposaża w szereg umiejętności umożliwiających zatrudnienie przy wykonywaniu licznych, drobnych prac pomocniczych.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest szkołą o 3-letnim cyklu kształcenia, opartą na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej. Nauka trwa 3 lata z możliwością przedłużenia etapu edukacyjnego o 1 rok i opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia programach edukacyjno-terapeutycznych, popartych wieloaspektową oceną poziomu ich funkcjonowania. Ocena poziomu funkcjonowania ucznia dokonywana jest dwukrotnie w ciągu roku szkolnego, a ocenianie postępów w nauce ma charakter opisowy.

Przysposobienie do pracy ma na celu przygotowanie ucznia do aktywności przez pracę, czyli nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania pracy w różnych dziedzinach oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. W ramach tego przedmiotu uczniowie są przygotowywani do nabycia umiejętności praktycznych i wykonywania czynności pracy wynikających z następujących dziedzin:

  • Gospodarstwo domowe – obejmuje szeroki zakres prac opartych na prowadzeniu gospodarstwa domowego, tj. sprzątanie, prasowanie, pranie oraz sporządzanie i wydawanie posiłków.
  • Prace ogrodnicze – w ramach tych zajęć uczniowie, pod opieką nauczycieli, dbają o tereny wokół Ośrodka. Pielą chwasty, sadzą kwiaty, zioła, krzewy. W zimie przygotowują sadzonki i dbają o rośliny w pomieszczeniach Ośrodka. Uczą się też sztuki układania dekoracji z roślin. Wykonują palmy wielkanocne i stroiki na święta Bożego Narodzenia.
  • Prace biurowe - to nauka obsługi urządzeń biurowych typu: kserokopiarka, bindownica, laminator itp. oraz wykonywanie usług w tym zakresie.
  • Prace stolarskie - odbywają się w pracowni stolarskiej, gdzie uczniowie zdobywają umiejętności pracy z drewnem. W zajęciach stolarskich biorą udział głównie chłopcy, wykonują proste prace stolarskie typu: kwietniki, wieszaki, zabawki drewniane, itp.
  • Elementy szycia ręcznego i maszynowego – zastosowanie ściegów podstawowych i ozdobnych w drobnych naprawach krawieckich oraz haftowaniu; szycie prostych wyrobów, tj. ściereczek, zasłon, rękawic kuchennych itp.
  • Rękodzielnictwo – wytwarzanie drobnych przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich z zastosowaniem różnych technik (decoupage, malowanie na szkle, haft matematyczny, wyrób ozdób i biżuterii, origami) oraz materiałów (drewno, glina, sznurek, modelina, tektura, koraliki, szkło, nici, wełna, bibuła, papier kolorowy itp.).
11694