Przejdź do treści
ss
pp
kk
bb
1
3
Przejdź do stopki

O nas

Treść

Ośrodek obejmuje opieką edukacyjną dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, które nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.Ośrodek kształtuje środowisko by w przyszłości uczniowie adekwatnie do możliwości znaleźli miejsce w społeczeństwie oraz byli przygotowani do samodzielnego życia w otoczeniu przyjaznych i dobrych ludzi. SOSW w Kaczynie powołany został 1 kwietnia 1977 roku przez Kuratora Oświaty w Bielsku – Białej jako jedyny w województwie bielskim ośrodek dla dzieci z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym. Kształcił uczniów z Powiatu Wadowickiego i Oświęcimskiego. Przez lata istnienie objął opieką ponad 550 dzieci również z wieloraką niepełnosprawnością w wieku od 7 do 25 lat.

Od 1 stycznia 1999 roku organem prowadzącym jest Powiat Wadowicki.

Przy ośrodku działają:

  1. Szkoła Podstawowa Specjalna ze Specjalną Szkołą Filialną w Kętach
  2. Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  3. opieka całodobowa

Nasi uczniowie na przekór przez lata utrwalanej opinii, że osoby z głębszym upośledzeniem umysłowym wymagają jedynie opieki i pielęgnacji osiągają liczne sukcesy oraz uczestniczą w wielu ogólnodostępnych formach różnorodnej aktywności.

Od wielu lat systematycznie zdobywamy liczne nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla osób niepełnosprawnych w Zamościu oraz w Ogólnopolskim Konkursie „Sprawni Inaczej” w Warszawie, jak również w licznych konkursach ogólnopolskich, regionalnych i małopolskich. Z powodzeniem również rywalizujemy z pełnosprawnymi kolegami.

Wychowankowie ośrodka wypowiadają się również w małych formach teatralnych, tanecznych i pantomimicznych na uroczystościach szkolnych. Nie boją się również występować przed szerszą publicznością.

Ośrodek nasz rozwinął ruch Olimpiad Specjalnych w regionie beskidzkim. W ruchu tym systematycznie rozwija swoją sprawność fizyczną i ruchową 830 sportowców. Olimpiada Specjalna to szansa na rehabilitację i normalizację życia osób z upośledzeniem umysłowym. Osobom, które ją organizują pozwala zbliżyć się do osób niepełnosprawnych i przełamywać bariery wzajemnego niezrozumienia. Ruch ten skupia 200 wolontariuszy uczniów szkół średnich powiatu wadowickiego i oświęcimskiego, którzy pomagają swoim niepełnosprawnym kolegom pokonywać własną słabość w zawodach sportowych.

Uczniowie ośrodka uprawiają następujące dyscypliny sportowe: lekkoatletykę, tenis stołowy, pływanie, badminton, kolarstwo, gimnastykę piłkę nożną, narciarstwo biegowe i zjazdowe oraz hokej halowy. Ośrodek organizuje liczne imprezy regionalne, w których również biorą udział niepełnosprawni sportowcy z powiatu wadowickiego i regionu beskidzkiego.

Nasi uczniowie z powodzeniem reprezentują Polskę na światowych i europejskich zawodach Olimpiad Specjalnych:

1994 – 6 uczniów – MISZKOLC – WĘGRY

1997 – M. Rokowski, L. Homel – TORONTO – KANADA

1998 – S. Burzyca – SEVILLA – HISZPANIA

1999 – M. Małysiak – PÓŁNOCNA KAROLINA – USA

2000 – S. Burzyca – GRONINGEN – HOLANDIA

2001 – L. Homel – DEBRECZYN – WĘGRY

2004 – M. Łodziana, R. Homel – NAGANO – JAPONIA

2005 – P. Penkala, L. Homel - NAGANO – JAPONIA

2006 - R.Bilski, Ł. Bizoń, B. Szczerbik, Sz. Kóska - ESBJERG – DANIA

2008 - P.Bratek, T. Kuzio - CASTELLON - HISZPANIA

W celu aktywizacji uczniów w ośrodku działają zespoły zainteresowań, w których uczniowie spędzają czas wolny i podnoszą swoje umiejętności: zespół gospodarstwa domowego, parateatralny, taneczny, sekcja sportowa „Leskowiec” .

Ośrodek corocznie zorganizuje turnusy rehabilitacyjne w czasie wakacji nad morzem dla uczniów i absolwentów szkoły.

SOSW w Kaczynie organizuje Ogólnopolski Rajd „Z Tobą na Groń”. Głównym zamysłem organizowanego ogólnopolskiego rajdu jest: złożenie hołdu i ofiarowanie własnej słabości przez osoby niepełnosprawne największemu z Polaków Janowi Pawłowi II na Groniu Jego imienia w warunkach pełnej integracji. W rajdzie co roku bierze udział około 500 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ze szkół masowych.

Cyklicznie co dwa lata SOSW organizuje „Powiat dla Wszystkich”imprezę dla osób niepełnosprawnych z powiatu wadowickiego obejmującą gry, zabawy, konkursy, wycieczki oraz zawody sportowe .W organizację włączyli się uczniowie szkół masowych pełniąc rolę wolontariuszy przez co nabywają nowych doświadczeń uczących szacunku do drugiego człowieka. Pragnieniem organizatorów jest uświadomienie mieszkańcom powiatu wadowickiego, że jego społeczność stanowią ludzie wielcy i mali, silni i słabi wszyscy razem mieszkający na ziemi wadowickiej. Oba te przedsięwzięcia finansowane są ze środków Zarządu Powiatu Wadowickiego, PCPR i darczyńców.

W szkołach przy ośrodku realizuje się liczne programy edukacyjne obejmujące bezpieczeństwo, modyfikację zachowań, promocje zdrowia oraz ułatwiające trudny proces rewalidacyjny.

Przez ostatnie lata ośrodek zrealizował liczne projekty z programu PFRON – „Edukacja” dostosowujące bazę do potrzeb osób niepełnosprawnych poprawiające stan techniczny oraz doposażające szkoły w liczne pomoce dydaktyczne, sprzęty i urządzenia.

Ośrodek posiada wielu przyjaciół, którzy pomagają uczniom, wykonują liczne prace na rzecz ośrodka, wyposażają go w pomoce, pomagają organizować wypoczynek letni, obdarowują uczniów z okazji świat okolicznościowych. Są wśród nich : instytucje, firmy, samorządy, prywatni darczyńcy, mieszkańcy Kaczyny, księża, siostry zakonne, górnicy, strażacy, policjanci, lekarze, sędziowie i działacze sportowi naszego regionu.

Do 1986 roku uczyliśmy się i mieszkaliśmy w bardzo trudnych warunkach, w zawilgoconych pomieszczeniach co utrudniało pracę rewalidacyjną. Do 1989 roku zmieniono dach, dobudowano piętro, doprowadzono do Ośrodka wodę. Dzieci wraz z nauczycielem samodzielnie wybudowały boisko szkolne, skocznię, rozbieg do rzutu kulą oraz plac zabaw. W 2000 roku pomalowano dach, docieplono budynek, wymieniono cześć okien. W następnym roku wymieniono posadzki w 4 klasach.

01.01.1994 roku powołano w budynku Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach Oddział Ośrodka.

11694