Przejdź do treści
ss
pp
kk
bb
1
3
Przejdź do stopki

Bóg się nie pomylił

Treść

W imieniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie oraz Radia Andrychów (AM 1584 Khz), chciałabym zaprosić na cykl audycji poświęcony w całości osobom niepełnosprawnym pt. „Bóg się nie pomylił”.

Mam nadzieję, że projekt ten pomoże zrozumieć Państwu, czym tak naprawdę jest niepełnosprawność, jakie niesie ze sobą skutki fizyczne i psychiczne oraz jakie możliwości i ograniczenia występują na różnych jej poziomach. Chciałabym także, zachęcić Szanownych Słuchaczy, do szeroko pojętej integracji z osobami niepełnosprawnymi, ponieważ wierzę, że zmotywuje ich to do aktywności w sferach życia, które wcześniej były dla nich niedostępne.

Audycje będą okazją do podejmowania takich tematów jak:

08.04.2013 r. - Audycja wprowadzająca.
22.04.2013 r. - Rodzaje niepełnosprawności w kontekście możliwości i ograniczeń.
06.05.2013 r. - Być rodzicem, rodziną i sąsiadem dziecka niepełnosprawnego.
20.05.2013 r. - Jak pomóc swojemu dziecku – metody stymulacji, agresja i autoagresja, zachowania stereotypowe, nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania autystyczne, niepełnosprawność sprzężona.
03.06.2013 r. - Dziecko niepełnosprawne intelektualnie w kontekście społecznym.
17.06.2013 r. - Edukacja dzieci z różnymi niepełnosprawnościami w tym niepełnosprawnością intelektualną.
01.07.2013 r. - Dziecko niepełnosprawne w systemie prawa.
09.09.2013 r. - Różne aspekty instytucjonalnej pomocy dla osób niepełnosprawnych.
23.09.2013 r. - Sport i wypoczynek osób niepełnosprawnych.
07.10.2013 r. - Wewnętrzny świat osób z niepełnosprawnością intelektualną.
21.10.2013 r. - Jestem dorosły i co dalej?

Po każdej kolejnej audycji, możecie Państwo dzielić swoimi problemami i wątpliwościami pod numerem telefonu 033-875-23-13. W oparciu o moje doświadczenia wynikające z 35-letniej pracy w placówce zajmującej się edukacją, wychowaniem i opieką nad uczniami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, postaram się odpowiedzieć na każde pytanie.

dyrektor SOSW w Kaczynie Józefa Karkoszka-Warchał

 

Być rodzicem, rodziną i sąsiadem dziecka niepełnosprawnego 

Rodzaje niepełnosprawności w kontekście możliwości i ograniczeń

Jak pomóc swojemu dziecku – metody stymulacji, agresja i autoagresja, zachowania stereotypowe, nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania autystyczne, niepełnosprawność sprzężona.

Różne aspekty instytucjonalnej pomocy dla osób niepełnosprawnych

Sport i wypoczynek osób niepełnosprawnych

 Dziecko niepełnosprawne w systemie prawa

Edukacja dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, w tym niepełnosprawnością intelektualną

Dziecko niepełnosprawne intelektualnie w kontekście społecznym 

11694