Szkoła w Ruchu

ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE

 

Nasza Szkoła, w ramach Roku Szkoły w Ruchu, przystąpiła do akcji „Ćwiczyć każdy może“ organizowanej przez  Ministerstwo

Edukacji Narodowej i wspieranej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.  O akcji można przeczytać na stronie internetowej

www.szkolawruchu.men.gov.pl.

Podjęliśmy działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach:

Ruch w szkole

1. Wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (obszar nr 1)

2. Wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego (obszar nr 2)

3. Edukacja zdrowotna (obszar nr 3)

Ruch poza szkołą

1. Zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7)

Udział w akcji miał zachęcić uczniów naszej szkoły do podejmowania aktywności fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych oraz

rozwijania własnej sprawności psychofizycznej.

 

Nasz Ośrodek czynnie promuje sport od 1992 r. Przy SOSW w Kaczynie działa Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych -

Beskidzkie, który zrzesza  1005 sportowców z niepełnosprawnością intelektualna z powiatów wadowickiego,  oświęcimskiego, 

suskiego, bielsko-bialskiego, żywieckiego i cieszyńskiego. A przy ośrodku działają 2 Kluby Olimpiad Specjalnych „Leskowiec”

w Kaczynie i „Soła” w Kętach.  Główne działania w ramach tego ruchu obejmują:

- systematyczne treningi sportowe,

- organizację regionalnych igrzysk letnich i zimowych, mityngów oraz turniejów,

- organizację zawodów i igrzysk rangi ogólnopolskiej,

- organizację integracyjnych ogólnopolskich rajdów „Z Tobą na Groń”, 

- organizację letnich i zimowych obozów sportowych.

Efekty tych działań przynoszą skutki w postaci znacznych osiągnięć naszych uczniów na zawodach sportowych rangi światowej,

ogólnopolskie i regionalnej.  

 

Ostatnio byliśmy współorganizatorami:

 

18.09.2013 - IX Ogólnopolskiego Rajdu "Z Tobą na Groń" – cyklicznej imprezy organizowanej systematycznie od 2005 r.W rajdzie

wzięło udział 320 uczestników, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz uczniów szkół masowych. Rajd rozpoczął się o godzinie

9:30 w Rzykach – Jagódkach, około południa uczestniczyliśmy we Mszy Świętej sprawowanej przez ks. Zbigniewa Bizonia,

proboszcza parafii w Choczni. Głównym zamysłem organizowania i uczestnictwa w rajdzie jest złożenie hołdu i ofiarowanie własnej

słabości przez osoby niepełnosprawne największemu z Polaków Janowi Pawłowi II na Groniu Jego imienia w warunkach pełnej

integracji. Poprzez ten rajd propagujemy turystykę, rozpowszechniamy aktywność ruchową oraz turystyczną wśród osób

niepełnosprawnych. Pokazujemy społeczeństwu możliwości i wartości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Staramy się budować

 pozytywne więzi z osobami pełnosprawnymi.

10.10.2013 - IX Beskidzkiego  Regionalnego Mitingu Pływackiego na Krytej Pływalni "Delfin" w Wadowicach,w których ponad

osiemdziesięciu zawodników pływało stylami: dowolnym, klasycznym, grzbietowym. Po preeliminacjach odbyła się uroczystość

otwarcia zawodów,w której uczestniczyli starosta wadowicki Jacek Jończyk, radny powiatowy Czesław Rajda, dyrektor pływalni

Wiesław Ramos oraz dyrektor SOSW w Kaczynie Józefa Karkoszka-Warchał. Nasi uczniowie: Tomasz Kuzio, Adam Tarkota, Damian

Rupa zdobyli złote medale i będą mieli szanse udziału w igrzyskach ogólnopolskich, a najlepsi w zawodach międzynarodowych. Już po

 raz jedenasty organizujemy zawody w pływaniu.

21.11.2013 -  XI Regionalnego Turnieju Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Zawody odbywały się w Kaczynie w naszej szkole oraz budynku OSP.  W turnieju wzięło udział 122 tenisistów stołowych w tym 87

uczniów 9 szkół oraz 35 pensjonariuszy 8 domów pomocy społecznej i absolwentów szkół z regionu beskidzkiego. Z naszego ośrodka

zwyciężyli w swoich kategoriach: Monika Garus, Elżbieta Godzik, Joanna Matyszkowicz, Piotr Nowak, Damian Nowecki, Adam

Tarkota  i Sławomir Gliwa. 


Zdjęcia wykonała - mgr Katarzyna Piecek.

Zamieszczanie na stronie internetowej informacji dot. Akcji "Ćwiczyć każdy może" - mgr Natalia Kolber.

 

Szkolny koordynator akcji:

mgr Izabella Siwek

Prosimy rodziców o zapoznanie się z regulaminem, ponieważ organizator wymaga zgody na wykorzystanie wizerunku uczniów na potrzeby akcji.