Szkoła w Ruchu » Obszar 1 - Scenariusz zajęć „Na poligonie – biegam, skaczę, czworakuję i jak żołnierz salutuję"

OBSZAR 1

 WYCHOWANIE FIZYCZNE

ZAJĘCIA  EDUKACYJNE ORGANIZOWANE W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

„NA POLIGONIE – BIEGAM, SKACZĘ, CZWORAKUJĘ  I JAK ŻOŁNIERZ SALUTUJĘ”

 

 

Rodzaj zajęć: wychowanie fizyczne

Data: 13. I. 2014

Prowadzący: mgr Izabella Siwek

 

Temat lekcji:

Zabawy i gry skoczne - doskonalenie poznanych ćwiczeń gimnastycznych na sztucznym torze przeszkód.

Cele główne:

1. Kształtowanie skoczności i szybkości.

2. Zwiększanie poczucia równowagi.

3. Zwiększanie siły mięśniowej w obrębie mięśni kończyn dolnych.

4. Rozwijanie koordynacji ruchowej.

5. Rozwijanie sprawności psychofizycznej.

Cele szczegółowe:

1. Umiejętności:

- uczeń potrafi zwinnie poruszać się między przeszkodami,

- uczeń potrafi pokonać niskie przeszkody przeskokami jednonóż i obunóż,

- uczeń potrafi stosować się do poleceń nauczyciela,

- uczeń potrafi współdziałać z grupą.

2. Wiadomości:

- zna technikę wykonywania poznanych elementów gimnastycznych,

- uczeń zna reguły zabaw,

- uczeń zna podstawowe zasady BHP.

3. Sprawność motoryczna:

- uczeń poprawia czas reakcji oraz rozwija koordynację ruchową,

- uczeń zwiększa siłę mięśni  kończyn dolnych.

Metody:

Stacyjna, zadaniowa, bezpośredniej celowości ruchu, zabawowa, wychowawcza, wzmocnień pozytywnych,  słowna (pogadanka),

inwencji twórczej.

Formy pracy:

1. Ze względu na liczbę uczniów: indywidualna, zbiorowa jednorodna.

2. Ze względu na miejsce zajęć: zajęcia szkolne – sala gimnastyczna.

3. Ze względu czas na trwania zajęć: 45 min.

Środki dydaktyczne:

Materace, ringo, hula-hop, woreczki, ławeczki gimnastyczne, piłki, szarfy, pachołki

 

PRZEBIEG LEKCJI

 

I.  Część wstępna – 10 min

1.  Czynności organizacyjno-porządkowe:

- zbiórka, powitanie, sprawdzenie listy obecności,

- zapoznanie z celem zajęć,

- przypomnienie zasad bezpieczeństwa na zajęciach.

2.  Rozgrzewka ogólnorozwojowa:

- zabawa ożywiająca „Żabki”,

- marsz dookoła sali na - sygnał dźwiękowy krążenia ramionami w przód i w tył,

- ćwiczenia skoczne - na sygnał dźwiękowy naśladowanie małych i dużych piłeczek)

- ćwiczenia w miejscu:

          * skłony tułowia w przód i tył w rozkroku,

          * skrętoskłony,

          * krążenia tułowia,

          * przysiady,

          * leżenie przewrotne,

          * rowerek w leżeniu tyłem.

II.  Część główna – 25 min

1. „Na poligonie” - zawody w grupach na torze przeszkód (uczniowie zostają podzieleni na dwie grupy i każdy uczeń wykonuje kolejne

zadania). Zwycięża drużyna, która pokona tor przeszkód w najszybszym czasie:

- skoki przez ławeczkę,

- czołganie się po ławeczce w leżeniu przodem,

- kozłowanie piłki – rzut do celu,

- przekładanie szarfy,

- skoki jednonóż i obunóż – hula-hop,

- turlanie po materacu,

- przewrót w przód na materacu,

- skok obunóż w przód na materac,

- czołganie tyłem pod przeszkodą,

- bieg slalomem między pachołkami.

2. Obliczenie wyników – wyłonienie zwycięzcy. Drużyna, która przegrała salutuje zwycięskiej drużynie.

III.  Część końcowa –  10 min

1. Ćwiczenia korygujące wady postawy (drużyna, która wygrała zawody „Na poligonie” wykonuje ćwiczenie nr 1, drużyna przegrana

   wykonuje ćwiczenie nr 2:

- ćwiczenie 1 - pozycja niska Klappa, dłonie oparte na kocyku, maksymalne wysuwanie rąk z kocykiem do przodu,

- ćwiczenie 2 – pozycja średnia Klappa, jedna noga wyprostowana Ruch: równoczesny wymach nogi wyprostowanej w górę

  i przeciwnej ręki w bok.

2. Ćwiczenia oddechowe (siad skrzyżny, ręce w pozycji „skrzydełek”, ruch – wdech nosem i zatrzymanie powietrza w płucach, wydech 

  ustami).

3. Czynności porządkowe.

4. Podsumowanie lekcji.

5. Zbiórka, pożegnanie.

 

Opracowała mgr Izabella Siwek