Szkoła w Ruchu » Obszar 2 - Scenariusz zajęć „Bocce - zabawy rzutne”

OBSZAR 2

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ALTERNATYWNE FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

„BOCCE – ZABAWY RZUTNE”

 

 

Rodzaj zajęć: wychowanie fizyczne

Data: 24. 01. 2014

Prowadzący: mgr Krzysztof Cholewa

 

Temat lekcji:

Gra w Bocce - zabawy rzutne.

Cele główne:

1. Utrwalenie znajomości podstawowych zasad gry w bocce.

2. Kształtowanie umiejętności wzrokowej oceny odległości.

3. Rozwijanie zwinności, siły oraz koncentracji uwagi.

4. Wyrabianie zainteresowania różnymi dyscyplinami sportowymi.

5. Rozwijanie sprawności psychofizycznej.

6. Przygotowanie uczniów do uczestniczenia w zawodach Olimpiad Specjalnych w bocce.

Cele szczegółowe:

1.Umiejętności:

- uczeń umie przyjmować prawidłową postawę do rzutu kulą,

- uczeń potrafi celnie rzucać,

- uczeń potrafi wzrokowo ocenić odległość pomiędzy dwoma przedmiotami,

- uczeń odpowiednio dostosowuje siłę rzutu do odległości,

- uczeń potrafi skupić uwagę na wykonywanej czynności,

- uczeń potrafi zmierzyć odległość pomiędzy dwoma przedmiotami,

- uczeń potrafi współpracować w zespole.

 2. Wiadomości:

- uczeń zna podstawowe zasady gry w bocce,

- uczeń rozumie polecenia nauczyciela,

- uczeń zna podstawowe zasady BHP.

3. Sprawność motoryczna:

- uczeń poprawia czas reakcji,

- uczeń rozwija orientację wzrokowo- ruchową.

- uczeń zwiększa ogólną sprawność i wydolność organizmu oraz siłę mięśniową.

Metody:

Zadaniowa – ścisła (naśladowcza), bezpośredniej celowości ruchu, zabawowa,  wzmocnień pozytywnych,

wychowawcza, słowna (pogadanka), inwencji twórczej.

Formy pracy:

1.Ze względu na liczbę uczniów: indywidualna, grupowa jednorodna, zbiorowa jednorodna.

2. Ze względu na miejsce zajęć: zajęcia szkolne – sala gimnastyczna.

3. Ze względu czas na trwania zajęć: 45 min.

Środki dydaktyczne:

Sprzęt do bocce, papierowe kule, hula-hop

 

PRZEBIEG LEKCJI

 

I.  Część wstępna – 10 min

1. Czynności organizacyjno-porządkowe:

- zbiórka, powitanie, sprawdzenie listy obecności,

- zapoznanie z celem zajęć,

- przypomnienie zasad bezpieczeństwa na zajęciach.

2. Rozgrzewka ogólnorozwojowa:

- zabawa ożywiająca - uczniowie biegają po sali, na sygnał dźwiękowy stają bez ruchu w dowolnej

postawie ciała,

- w rozsypce:

          * krążenia ramion w przód i w tył,

          * wymachy ramion,

          * skip A i Skip B.

- marsz dookoła sali, na sygnał dźwiękowy:

          * przysiad i podskok,

          * skłon w przód,

          * marsz w przysiadzie,

          * marsz z wysokim unoszeniem kolan.

- ćwiczenia w miejscu:

          * w rozkroku skłony tułowia w przód,

          * skrętoskłony,

          * krążenia tułowia,

          * przysiady,

          * leżenie przewrotne,

          * rowerek w leżeniu tyłem.

II.  Część główna – 30 min

1. Zabawy kulkami z gazet:

- rzuty do celu,

- podrzucanie w górę i łapanie,

- rzucanie do partnera,

- odbijanie w kole – uczniowie ustawiają się na obwodzie koła, a jeden w jego środku (obijany). Stojący na

obwodzie starają się trafić kulkami z gazety w obijanego, ten który nie trafi, zmienia się z obijanym.

2. Podział na dwie drużyny, przypomnienie zasad gry w bocce.

3. Rozegranie gry – wyłonienie zwycięskiej drużyny.

III.  Część końcowa –  5 min

1. Ćwiczenia korygujące wady postawy (zwycięska drużyna wykonuje ćwiczenie nr 1, przegrana ćwiczenie

   nr 2):

- ćwiczenie 1 - leżenie tyłem, ręce pod głową, nogi ugięte, dotknięcie prawym łokciem lewego kolana z

równoczesnym unoszeniem tułowia i lewym łokciem prawego kolana połączone z korelacją oddechu,

- ćwiczenie 2 - leżenie tyłem, ręce pod głową, nogi ugięte w kolanach, unoszenie bioder do góry,

2. Podsumowanie lekcji.

3. Czynności porządkowe.

4. Zbiórka, pożegnanie.

 

Opracował mgr Krzysztof Cholewa